..

Dân Việt Nam bây giờ được chơi cờ bạc hợp pháp ở Casino

Written by:
Guest
Published on:
Jan/28/2017

Chính quyền Việt Nam sẽ bắt đầu cho phép người dân được đánh bạc tại các sòng bạc quốc gia, nhưng với một số hạn chế.

Chính quyền cho biết hôm thứ Sáu là sẽ cho phép công dân trên 21 tuổi có thu nhập hàng tháng ít nhất là 10 triệu đồng ($445) được chơi trong các sòng bạc địa phương từ giữa tháng Ba trong một chương trình thí điểm ba năm, theo tờ Daily Mail.

Việt Nam, cho đến thời điểm này, hầu như không phải đơn độc trong việc cấm người dân được đánh bạc tại các sòng bạc trên đất liền của quốc gia. Nhiều quốc gia Tây bán cầu tuân thủ một chính sách tương tự bao gồm cả một số nước vùng Caribê..

Việt Nam từ lâu nắm lấy các casinos và là nơi có 27 casinos  trên đất liền hợp pháp, mười trong số đó được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và sáu tại Hà Nội.

- Minh Nguyen, Gambling911.com

Gambling News

Independent Bookies Need This

Independent Bookies Need This

Corner bookies, neighborhood bookies, bookies with a laptop and a notepad, bookies all over the United States, you must start making the best choices for your future by finding the best pay per head software for independent bookies.

Gambling and Sports Betting News Wire - November 18, 2019

Here are today's headlines in the world of gambling and sports betting as they happen - Monday November 18, 2019.

Indiana Legal Sports Bets Surge to Nearly $92M in 2nd Month

Indiana Legal Sports Bets Surge to Nearly $92M in 2nd Month

The second month of legal sports betting in Indiana saw nearly three times as much money wagered than in its opening month, with much of that surge coming from bets placed using mobile devices instead of at casinos, state data shows.

Gambling and Sports Betting News Wire - November 17, 2019 - NJ Sports Betting Flaws, More

Here are today's headlines in the world of gambling and sports betting as they happen - Sunday November 17, 2019.

Can I Bet on MyBookie.ag From Minnesota

The MyBookie.ag website is accessible to those living in the state of Minnesota. They are not currently endorsed by Gambling911.  A better alternative is Jazz Sports.

Syndicate