..

Dân Việt Nam bây giờ được chơi cờ bạc hợp pháp ở Casino

Written by:
Guest
Published on:
Jan/28/2017

Chính quyền Việt Nam sẽ bắt đầu cho phép người dân được đánh bạc tại các sòng bạc quốc gia, nhưng với một số hạn chế.

Chính quyền cho biết hôm thứ Sáu là sẽ cho phép công dân trên 21 tuổi có thu nhập hàng tháng ít nhất là 10 triệu đồng ($445) được chơi trong các sòng bạc địa phương từ giữa tháng Ba trong một chương trình thí điểm ba năm, theo tờ Daily Mail.

Việt Nam, cho đến thời điểm này, hầu như không phải đơn độc trong việc cấm người dân được đánh bạc tại các sòng bạc trên đất liền của quốc gia. Nhiều quốc gia Tây bán cầu tuân thủ một chính sách tương tự bao gồm cả một số nước vùng Caribê..

Việt Nam từ lâu nắm lấy các casinos và là nơi có 27 casinos  trên đất liền hợp pháp, mười trong số đó được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và sáu tại Hà Nội.

- Minh Nguyen, Gambling911.com

Gambling News

Global Poker Sees 255% Rise During Pandemic, Knup Bros Doing Well Too

Global Poker Sees 255% Rise During Pandemic, Knup Bros Doing Well Too

There is one sector that is not negatively impacted by the coronavirus......online casinos.  In particular Global Poker, a US-facing social gaming site, revealed a dramatic increase in traffic since the pandemic lead to shutdowns nationwide in mid-March.

MGM Promises Support of Employees During Furlough, Vegas Casino Closures Extended

MGM Promises Support of Employees During Furlough, Vegas Casino Closures Extended

During this unprecedented time during the coronavirus pandemic, MGM Resorts International has announced its commitment to employees, most of whom are currently furloughed as casino properties remained closed.

Leading CEOs to Shape Post-Pandemic Future for Betting Industry at SBC Digital Summit

Leading CEOs to Shape Post-Pandemic Future for Betting Industry at SBC Digital Summit

The opening day of the SBC Digital Summit will see many of the industry’s highest-profile CEOs share their vision of how sports betting operators can survive the downturn caused by the COVID-19 pandemic and bounce back stronger than ever.

Only 45% of US population are aware that federal ban on gambling has been lifted

Only 45% of US Population are Aware that Federal Ban on Gambling Lifted

A recent survey on the current attitudes towards online gambling in the US has revealed that less than half of the population are aware of the 2018 US Senate ruling.

What Are the Odds of Your Sportsbook or PPH Shop Staying in Business?

What Are the Odds of Your Sportsbook or PPH Shop Staying in Business?

Everyone knew that the coronavirus would be bad. Yet, even the darkest forecast could not predict just how bad the whole situation has become. The sports betting industry has basically ground to a halt with every major sports betting event off the board. Even the most successful sports betting operations are feeling the pain in a situation that could get even worse before it starts to get better.

Syndicate