..

Dân Việt Nam bây giờ được chơi cờ bạc hợp pháp ở Casino

Written by:
Guest
Published on:
Jan/28/2017

Chính quyền Việt Nam sẽ bắt đầu cho phép người dân được đánh bạc tại các sòng bạc quốc gia, nhưng với một số hạn chế.

Chính quyền cho biết hôm thứ Sáu là sẽ cho phép công dân trên 21 tuổi có thu nhập hàng tháng ít nhất là 10 triệu đồng ($445) được chơi trong các sòng bạc địa phương từ giữa tháng Ba trong một chương trình thí điểm ba năm, theo tờ Daily Mail.

Việt Nam, cho đến thời điểm này, hầu như không phải đơn độc trong việc cấm người dân được đánh bạc tại các sòng bạc trên đất liền của quốc gia. Nhiều quốc gia Tây bán cầu tuân thủ một chính sách tương tự bao gồm cả một số nước vùng Caribê..

Việt Nam từ lâu nắm lấy các casinos và là nơi có 27 casinos  trên đất liền hợp pháp, mười trong số đó được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và sáu tại Hà Nội.

- Minh Nguyen, Gambling911.com

Gambling News

Online Gambling Champion Ron Paul Has Stroke on Live Stream

Online Gambling Champion Ron Paul Has Stroke on Live Stream

Former Republican Congressman Ron Paul suffered an apparent stroke while appearing on a live stream.  Many may find the video below disturbing.

Can I Bet on MyBookie From Oklahoma

Can I Bet on MyBookie From Oklahoma

While MyBookie is currently acessible to Oklahloma residents, Gambling911-endorsed BetUS offers more generous cash bonuses (max bonus $2500) with fast payouts. 

How Do Sports Betting Odds Work?

How Do Sports Betting Odds Work?

Sportsbooks offer punters odds on every Sportsbet. Odds indicate the likelihood of a booked game occurrence. As a newbie or regular punter, it is essential to have an understanding of how these betting odds are calculated and how they work.

SBR Suspends Rating on 5Dimes, No Likelihood of Remaining in Business

SBR Suspends Rating on 5Dimes, No Likelihood of Remaining in Business

From an A+ to an Incomplete in just a matter of days, Sportsbook Review last week suspended its rating for 5Dimes as complaints mount that the company will not be honoring pending future wagers upon shutting off to the US market on Monday September 21, 2020.

New Sportsbook in USA Gets Cozy With Established Players

New Sportsbook in USA Gets Cozy With Established Players

A new US-licensed sportsbook plans to focus heavily on value.  Vigtory announced its new partnership with data and digital content provider Sportradar.

Syndicate