Tỷ lệ cược sớm cho Preakness 2018

Written by:
Guest
Published on:
May/16/2018

Chiến mã Justify sẽ cố gắng nối tiếp chiến thắng  với 2 thân rưỡi ở Kentucky Derby bằng chiến thắng Preakness Stakes.  Tiếng Việt: (Vietnamese):  1.888.378.0888 - 1.888.889.4219Tỷ lệ cược đã được ra ở mức 1-2 cho việc nó giành chiến thắng, một tỷ lệ tuyệt vời nếu bạn hỏi chúng tôi tại Gambling911.com Tỷ lệ cược cho Preakness Stakes 2018 là
 


Justify, 1-2


Good Magic, 3-1


Bolt d'Oro, 8-1


Quip, 12-1


Bravazo, 18-1


Mười lần, 20-1


Pony Up, 25-1


Sporting Chance, 28-1


Diamond King, 28-1


Lone Sailor, 30-1

 Justify đã ra khỏi cuộc đua gần như không bị ảnh hưởng bởi bùn do cách chạy trước của mình và trở thành con ngựa đầu tiên chưa bao giờ chạy như mới được hai tuổi để giành chiến thắng Kentucky Derby kể từ khi Apollo đã được điều đó vào năm 1882.

Minh Nguyen, Gambling911.com

Horse Racing News

Justify Wins the 2018 Preakness Stakes - Triple Crown Possible

Justify and Good Magic were alternating the lead on a muddy track at this year's Preakness Stakes.  But Justify won it.  Brazado was 2nd, Tenfold finished third. Both Brazado and Tenfold were listed with double digit odds.

2018 Preakness Stakes Morning Odds

Justify continued to come in as the 1-2 favorite, however, these odds have come down over the past few days from 1-3.

Preakness 2018 Overnight Odds

The overnight 2018 Preakness Stakes odds appear here

Can I Bet on XpressBet From Minnesota?

Can I Bet on XpressBet From Minnesota?

Minnesota residents are permitted to bet online with Xpressbet.

Can I Bet at XpressBet Online From Wisconsin?

Can I Bet at XpressBet Online From Wisconsin?

There are no restrictions for playing on XpressBet.com from Wisconsin, however, unlike internationally-licensed online race books, you will need to provide your social security number and tax documents.

Syndicate