Những người ghi cá độ ở khu vực Houston-Sugar Land-Baytown cho những con bạc Việt Nam

Written by:
Aaron Goldstein
Published on:
Sep/22/2014
Những người ghi cá độ ở khu vực Houston-Sugar Land-Baytown cho những con bạc Việ

Có nhiều người ghi cá độ ở khu vực Houston-Sugar Land-Baytown cho những người Việt cá cược thể thao sành sõi. Houston là một trong những nơi có dân số người Việt đông đảo nhất ở Mỹ và họ thích đen đỏ trên các trận thể thao. PayPerHeadAgents.com là một trong các doanh nghiệp ngoại quốc Trả Theo Đầu Người phục vụ cho những người ghi cá độ trong vùng này. PayPerHeadAgents.com cũng có dịch vụ khách hàng nói tiếng Việt.

Khu vực này cũng là nhà cho đông đảo những người cá cược thể thao do nhiều đội bóng bầu dục (football) đại học và chuyên nghiệp.

Ở Texas, giống như ở đa số tiểu bang Mỹ khác, ghi cá độ là bất hợp pháp. Đây là một tội tiểu hình loại A (Class A) và có thể bị phạt tiền hoặc tù tội hoặc cả hai. Tương tự, những người ghi cá độ tiến hành hoạt động với những người khác quá ranh giới tiểu bang có thể bị buộc trọng tội vì việc ghi cá độ xuyên bang rơi vào quyền tài phán của liên bang.

Rất may là người dân Texas vùng Houston đang nhìn mùa này tương đối sắc sảo so với thất bại năm ngoái. Nhưng thậm chí nhiều hơn vậy, Texas A & M là một trong những bất ngờ đầu tiên của mùa football đại học năm 2014. College Station, quê hương của Texas A & M, chỉ là một giờ lái xe nhanh từ Houston thật sự.

 

- Aaron Goldstein, Gambling911.com

Gambling News

Paddy Power Ad Fail: Scooping Up Poor Africans From Their Huts and......

Paddy Power Ad Fail: Scooping Up Poor Africans From Their Huts and......

Paddy Power is at it again.  The online bookmaker is creating plenty of controversy this week with what some of call a "black exploitation" advertisement promoting their new faster app.

Bookies Behaving Badly Part 19: 'I'm God and Your Account is Closed'

Bookies Behaving Badly Part 19: 'I'm God and Your Account is Closed'

Not all bookies who behave badly are cold-hearted killers a la Houston's Bob Angleton - the subject of our first installment of Bookies Behaving Badly - or even mob enforcers....Some just like to have fun..... 

Live Dealer Online Casino Blackjack Promotions

Live Dealer Online Casino Blackjack Promotions

Live dealer online casino blackjack promos and bonuses come in a variety of forms

Once Near Death, Tropicana Now No. 2 Casino in Atlantic City

Once Near Death, Tropicana Now No. 2 Casino in Atlantic City

Ten years ago, Atlantic City's Tropicana casino was on the verge of death, having been stripped of its casino license after its then-owners laid off vast swaths of the workforce, leading to filthy rooms, insect infestations, hourlong waits for slot machine payouts and food and drink orders that often never arrived.

Steve Wynn Gets No Money in Termination Deal With Casino Company

Steve Wynn Gets No Money in Termination Deal With Casino Company

A termination agreement released Friday between embattled casino mogul Steve Wynn and the company bearing his name leaves him without any severance or compensation and prohibits his involvement in any competing gambling business for two years.

Syndicate