Những người ghi cá độ ở khu vực Houston-Sugar Land-Baytown cho những con bạc Việt Nam

Written by:
Aaron Goldstein
Published on:
Sep/22/2014
Những người ghi cá độ ở khu vực Houston-Sugar Land-Baytown cho những con bạc Việ

Có nhiều người ghi cá độ ở khu vực Houston-Sugar Land-Baytown cho những người Việt cá cược thể thao sành sõi. Houston là một trong những nơi có dân số người Việt đông đảo nhất ở Mỹ và họ thích đen đỏ trên các trận thể thao. PayPerHeadAgents.com là một trong các doanh nghiệp ngoại quốc Trả Theo Đầu Người phục vụ cho những người ghi cá độ trong vùng này. PayPerHeadAgents.com cũng có dịch vụ khách hàng nói tiếng Việt.

Khu vực này cũng là nhà cho đông đảo những người cá cược thể thao do nhiều đội bóng bầu dục (football) đại học và chuyên nghiệp.

Ở Texas, giống như ở đa số tiểu bang Mỹ khác, ghi cá độ là bất hợp pháp. Đây là một tội tiểu hình loại A (Class A) và có thể bị phạt tiền hoặc tù tội hoặc cả hai. Tương tự, những người ghi cá độ tiến hành hoạt động với những người khác quá ranh giới tiểu bang có thể bị buộc trọng tội vì việc ghi cá độ xuyên bang rơi vào quyền tài phán của liên bang.

Rất may là người dân Texas vùng Houston đang nhìn mùa này tương đối sắc sảo so với thất bại năm ngoái. Nhưng thậm chí nhiều hơn vậy, Texas A & M là một trong những bất ngờ đầu tiên của mùa football đại học năm 2014. College Station, quê hương của Texas A & M, chỉ là một giờ lái xe nhanh từ Houston thật sự.

 

- Aaron Goldstein, Gambling911.com

Gambling News

Old Friends of 5Dimes Founder Tell G911 He Really Was 'a Good Guy'

'DMan' once owend a Unified Gaming book and worked in the same office as Sean "Tony" Creighton, separated only by a dirty old mattress that Sean would sleep on after first taking control of 5Dimes.

5Dimes Tony Unlikely to Have Faked His Own Death

Even before this past weekend's news broke that the body of 5Dimes founder Sean "Tony" Creighton had been located by Costa Rican police, a most unusual theory arose that the sportsbook owner had faked his own death. 

The Two Best Tennis Betting Sites

The Two Best Tennis Betting Sites

The way we bet has shifted greatly from using stores, to now placing our bets online. Sports betting is by far the most popular form of gambling in the UK, and tennis is estimated to be second only to football in the UK.

Gambling911: Costa Rica Must be More Transparent Regarding 5Dimes Owner Demise

Gambling911: Costa Rica Must be More Transparent Regarding 5Dimes Owner Demise

Late Saturday night the Costa Rica Star reported that 5Dimes Sportsbook owner Sean "Tony" Creighton's body had been recovered.  He had been missing for three weeks and presumed abducted. 

5Dimes Owner Found Dead

The body of Sean "Tony" Creighton has been found by law enforcement in Costa Rica.  Creighton was the founder and owner of the popular sportsbook 5Dimes. Details are murky at this time.

Syndicate