..

Tỷ lệ cược sớm cho Preakness 2018

Written by:
Guest
Published on:
May/16/2018

Chiến mã Justify sẽ cố gắng nối tiếp chiến thắng  với 2 thân rưỡi ở Kentucky Derby bằng chiến thắng Preakness Stakes.  Tiếng Việt: (Vietnamese):  1.888.378.0888 - 1.888.889.4219Tỷ lệ cược đã được ra ở mức 1-2 cho việc nó giành chiến thắng, một tỷ lệ tuyệt vời nếu bạn hỏi chúng tôi tại Gambling911.com Tỷ lệ cược cho Preakness Stakes 2018 là
 


Justify, 1-2


Good Magic, 3-1


Bolt d'Oro, 8-1


Quip, 12-1


Bravazo, 18-1


Mười lần, 20-1


Pony Up, 25-1


Sporting Chance, 28-1


Diamond King, 28-1


Lone Sailor, 30-1

 Justify đã ra khỏi cuộc đua gần như không bị ảnh hưởng bởi bùn do cách chạy trước của mình và trở thành con ngựa đầu tiên chưa bao giờ chạy như mới được hai tuổi để giành chiến thắng Kentucky Derby kể từ khi Apollo đã được điều đó vào năm 1882.

Minh Nguyen, Gambling911.com

Horse Racing News

Where Can I Bet The Breeders Cup Online From Georgia?

Where Can I Bet The Breeders Cup Online From Georgia?

Georgia has no horse racing industry and many of the regulated US-based racebooks will not take bets from Georgia residents.  Have no fear.....there are websites happy to take Breeders Cup bets from Georgia residents.

Where Can I Bet The Breeders Cup Online From California?

Where Can I Bet The Breeders Cup Online From California?

California has a robust horse racing scene and, in fact, this year's Breeders Cup will take place there.  The key to choosing the best onine racebook from California is to find one that does NOT report your winnings and offers the best odds and bonuses  Americas Bookie fits that bill with its generous welcome package (max bonus $1500). 

Can I Bet With TVG Online From Wisconsin?

Can I Bet With TVG Online From Wisconsin?

Though TVG is not available to bet with from Wisconsin, there are other great alternatives, including Americas Bookie with its generous welcome bonus of up to $1500.

Can I Bet With TVG Online From Virginia?

Can I Bet With TVG Online From Virginia?

TVG is available to those looking to bet the races from the state of Virginia online. There are alternatives that allow for those 18 and up with a benefit being some of these companies promise they will never report winnings.

Can I Bet Online With TVG From PA?

Can I Bet Online With TVG From PA?

You can bet on TVG from the state of Pennsylvania but there are much better options.

Syndicate