..

Tỷ lệ cược sớm cho Preakness 2018

Written by:
Guest
Published on:
May/16/2018

Chiến mã Justify sẽ cố gắng nối tiếp chiến thắng  với 2 thân rưỡi ở Kentucky Derby bằng chiến thắng Preakness Stakes.  Tiếng Việt: (Vietnamese):  1.888.378.0888 - 1.888.889.4219Tỷ lệ cược đã được ra ở mức 1-2 cho việc nó giành chiến thắng, một tỷ lệ tuyệt vời nếu bạn hỏi chúng tôi tại Gambling911.com Tỷ lệ cược cho Preakness Stakes 2018 là
 


Justify, 1-2


Good Magic, 3-1


Bolt d'Oro, 8-1


Quip, 12-1


Bravazo, 18-1


Mười lần, 20-1


Pony Up, 25-1


Sporting Chance, 28-1


Diamond King, 28-1


Lone Sailor, 30-1

 Justify đã ra khỏi cuộc đua gần như không bị ảnh hưởng bởi bùn do cách chạy trước của mình và trở thành con ngựa đầu tiên chưa bao giờ chạy như mới được hai tuổi để giành chiến thắng Kentucky Derby kể từ khi Apollo đã được điều đó vào năm 1882.

Minh Nguyen, Gambling911.com

Horse Racing News

Odds to Win the 2019 Maryland Million

Odds to Win the 2019 Maryland Million

Odds to win the 2019 Maryland Million appear here.

Secret to Long Life: Bet on Horses

Secret to Long Life: Bet on Horses

Cecilia Reeve, known as Sally, puts £1 every day on a horse at her local bookies, even on a Sunday.  She claims betting horses is the secret to living long.  And Cecilia would know.  She’s 100 years old.

Code of Honor Odds to Win the 2019 Breeders Cup

Code of Honor was coming in at 5/1 odds to win the 2019 Breeders Cup Classic.

Can I Bet on FanDuel From Georgia?

Can I Bet on FanDuel From Georgia?

You are not able to bet on the FanDuel Sportsbook app from Georgia.  You can still place bets online anonymously using only a valid email account.

Pat O'Brien Stakes Betting Odds 2019

Pat O'Brien Stakes Betting Odds 2019

You can bet the Pat O'Brien Stakes race Saturday online.  Open your betting account with just an email - no address information or social security required, and payouts are in hours, not days.

Syndicate