việt

Những người ghi cá độ ở khu vực Houston-Sugar Land-Baytown cho những con bạc Việt Nam

Có nhiều người ghi cá độ ở khu vực Houston-Sugar Land-Baytown cho những người Việt cá cược thể thao sành sõi. Houston là một trong những nơi có dân số người Việt đông đảo nhất ở Mỹ và họ thích đen đỏ trên các trận thể thao. PayPerHeadAgents.com là một trong các doanh nghiệp ngoại quốc Trả Theo Đầu Người phục vụ cho những người ghi cá độ trong vùng này.

Submitted by Aaron Goldstein on, Sep/22/2014

Tỉ lệ cược trận 49ers v. Cardinals – Tuần 3

Tỉ lệ cược trận 49ers v. Cardinals với đội San Francisco được đánh giá cao -2.5 trên đoạn đường khởi đầu nhưng hãy xem kèo này cẩn thận bởi vì nó dễ bị lật do tình trạng của QB Carson Palmer đang bị xét lại. Betphoenix.ag chào mừng khách người Việt. Tiếng Việt: 1.888.378.0888.

Submitted by Don Shapiro on, Sep/17/2014

Cá Cược Tại Orange County, California: dồi dào những con bạc người Việt

Những người ghi cá độ địa phương ở vùng Orange County, California được hưởng thêm một sự khuyến khích.

Garden Grove là nhà của 47 ngàn người ngụ cư Việt Nam. Santa Ana là nhà của 23 ngàn người Việt khác. Cả hai bao gồm cộng đồng Little Saigon. Los Angeles gần đó là nhà của cộng đồng người Việt với dân số lớn thứ 7.

Submitted by Aaron Goldstein on, Sep/08/2014

Breaking News

BetPhoenix, Skybook Group of Online Sportsbooks to Enhance Cryptocurrency Offerings

Speaking to Gambling911.com exclusively this past week, the BetPhoenix/Skybook Group revealed their plans to offer more cryptocurrency options ahead of the new NFL and College Football seasons. 

Bitcoin Cash 'Sexy' - 'All Other Coins Can Go in the Trash'

Bitcoin Cash 'Sexy' - 'All Other Coins Can Go in the Trash'

Coingeek.com founder Calvin Ayre celebrated his first ever cryptocurrency conference with a boat party in Hong Kong.

What is the Easiest and Fastest Way to Make Money While in College? Become a Bookie

College is a busy time in a young adultís life, and sometimes it can be a bit overwhelming with all the class work and studying. Between going to class, studying and being a part of the campus social scene it also can be a very expensive experience as well. This often makes it very hard for college students to find time for at least a part-time job that can help them earn some money to pay for everything.