Dân Việt Nam bây giờ được chơi cờ bạc hợp pháp ở Casino

Written by:
Guest
Published on:
Jan/28/2017

Chính quyền Việt Nam sẽ bắt đầu cho phép người dân được đánh bạc tại các sòng bạc quốc gia, nhưng với một số hạn chế.

Chính quyền cho biết hôm thứ Sáu là sẽ cho phép công dân trên 21 tuổi có thu nhập hàng tháng ít nhất là 10 triệu đồng ($445) được chơi trong các sòng bạc địa phương từ giữa tháng Ba trong một chương trình thí điểm ba năm, theo tờ Daily Mail.

Việt Nam, cho đến thời điểm này, hầu như không phải đơn độc trong việc cấm người dân được đánh bạc tại các sòng bạc trên đất liền của quốc gia. Nhiều quốc gia Tây bán cầu tuân thủ một chính sách tương tự bao gồm cả một số nước vùng Caribê..

Việt Nam từ lâu nắm lấy các casinos và là nơi có 27 casinos  trên đất liền hợp pháp, mười trong số đó được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và sáu tại Hà Nội.

- Minh Nguyen, Gambling911.com

Gambling News

Old Friends of 5Dimes Founder Tell G911 He Really Was 'a Good Guy'

'DMan' once owend a Unified Gaming book and worked in the same office as Sean "Tony" Creighton, separated only by a dirty old mattress that Sean would sleep on after first taking control of 5Dimes.

5Dimes Tony Unlikely to Have Faked His Own Death

Even before this past weekend's news broke that the body of 5Dimes founder Sean "Tony" Creighton had been located by Costa Rican police, a most unusual theory arose that the sportsbook owner had faked his own death. 

The Two Best Tennis Betting Sites

The Two Best Tennis Betting Sites

The way we bet has shifted greatly from using stores, to now placing our bets online. Sports betting is by far the most popular form of gambling in the UK, and tennis is estimated to be second only to football in the UK.

Gambling911: Costa Rica Must be More Transparent Regarding 5Dimes Owner Demise

Gambling911: Costa Rica Must be More Transparent Regarding 5Dimes Owner Demise

Late Saturday night the Costa Rica Star reported that 5Dimes Sportsbook owner Sean "Tony" Creighton's body had been recovered.  He had been missing for three weeks and presumed abducted. 

5Dimes Owner Found Dead

The body of Sean "Tony" Creighton has been found by law enforcement in Costa Rica.  Creighton was the founder and owner of the popular sportsbook 5Dimes. Details are murky at this time.

Syndicate