Tỉ Lệ Cược cho Tỉ Số Chênh Lệch trận Super Bowl 2015 – Tiền Trả

Written by:
Minh Nguyen
Published on:
Jan/23/2015
Tỉ Lệ Cược cho Tỉ Số Chênh Lệch trận Super Bowl 2015 – Tiền Trả

BetPhoenix.ag đã phát hành tỉ lệ cược cho sự chênh lệch tỉ số của trận Super Bowl 2015. Các cược sự kiện này đưa ra vài tiền trả tốt nhất có sẵn trực tuyến và, với trận này có đặc điểm là một trong những trận có tỉ lệ cược sát sao nhất mà chúng ta thấy trong một trận Super Bowl, bất cứ đội nào cũng hứa hẹn một của trời cho đầy tiềm năng (bắt đầu từ $600 trở lên).

Tiền trả thấp nhất có thể là $575 cho một cược $100 cho đội Partriots thắng với 22 điểm hay nhiều hơn, có vẻ hơi kỳ quặc với chúng tôi.

Một sự chênh lệch của tỉ số từ 1 đến 3 điểm cho New England trả $600 cho một cược $100 and cho Seattle trả $625 cho một cược $100.

Những tiền trả nhiều nhất: Patriots thắng 11 đến 13 điểm trả $1350 cho một cược $100, thắng 18-21 điểm trả $1200 và Seattle thắng 11 đến 13 điểm trả $1550, 18-21 điểm trả $1350.

Football News News

2018 Week 12 College Football Betting Guide

2018 Week 12 College Football Betting Guide

Gambling911.com has your full 2018 Week 12 College Football Betting Guide.

Can I Bet on The Citadel vs. Alabama Game? What's The Line?

BetOnline has dared to post a line of -51 on The Citadel vs. Alabama game in Week 12.  Of course the Tide is favored here.

2018 Week 11 NFL Betting Guide

Gambling911.com has your full 2018 Week 11 NFL Betting Guide.

Top Bets Wednesday November 14 2018 - Strong Opinion on Buffalo Bulls

Top Bets Wednesday November 14 2018 - Strong Opinion on Buffalo Bulls

On Wednesday November 14, 2018 we had four NFL sides and one NCAAF side seeing the most action.  Only Buffalo was playing this day (7 pm EST) facing off against Ohio.

College Football Odds – Week 12 Major Line Moves

Just because a line has a major shift doesn’t mean it’s the right move, isn’t that right San Diego State. You might recall last week when the Aztecs opened as an 18-point home favorite against UNLV and saw the number wagered to -24 by kickoff.

Syndicate