Tỉ Lệ Cược cho Tỉ Số Chênh Lệch trận Super Bowl 2015 – Tiền Trả

Written by:
Minh Nguyen
Published on:
Jan/23/2015
Tỉ Lệ Cược cho Tỉ Số Chênh Lệch trận Super Bowl 2015 – Tiền Trả

BetPhoenix.ag đã phát hành tỉ lệ cược cho sự chênh lệch tỉ số của trận Super Bowl 2015. Các cược sự kiện này đưa ra vài tiền trả tốt nhất có sẵn trực tuyến và, với trận này có đặc điểm là một trong những trận có tỉ lệ cược sát sao nhất mà chúng ta thấy trong một trận Super Bowl, bất cứ đội nào cũng hứa hẹn một của trời cho đầy tiềm năng (bắt đầu từ $600 trở lên).

Tiền trả thấp nhất có thể là $575 cho một cược $100 cho đội Partriots thắng với 22 điểm hay nhiều hơn, có vẻ hơi kỳ quặc với chúng tôi.

Một sự chênh lệch của tỉ số từ 1 đến 3 điểm cho New England trả $600 cho một cược $100 and cho Seattle trả $625 cho một cược $100.

Những tiền trả nhiều nhất: Patriots thắng 11 đến 13 điểm trả $1350 cho một cược $100, thắng 18-21 điểm trả $1200 và Seattle thắng 11 đến 13 điểm trả $1550, 18-21 điểm trả $1350.

Football News News

Purdue Bookies

Purdue bookies look to rebound after a relatively stunning turnaround where they had only won three games the year previous, They enjoyed a 7-6 Straight Up record in 2017. 

Where Can I Bet on Sports, College Football Near Chicago?

Chicago's best option for betting sports outside of the international offerings will be in nearby Northwest Indiana, just not until after the 2018-2019 College Football season.

Bet the Northwestern Wildcats vs. Purdue Game - Week 1 2018

Northwestern will come into Purdue as a +3.5 underdog having won the last four in this series

Where Can I Bet on Sports, College Football Near Lafayette, Indiana?

Where Can I Bet on Sports, College Football Near Lafayette, Indiana?

Currently, the only way to bet sports in and around Lafayette, Indiana is via internationally licensed online wagering sites.

Northwestern Purdue Betting Line - College Football Week 1 - 2018

Northwestern Purdue Betting Line - College Football Week 1 - 2018

The line on the Northwestern vs. Purdue Week 1 College Football game had moved from -3 to -3.5 in favor of the Boilermakers.

Syndicate